Ordförande, Tecknar Gillet. Patrik Wetterqvist. V. Ordf, samt materielförvaltare.   Anders Öberg. Kassör  Tecknar Gillet. Vakant Sekreterare. Karin Olausson Skjutbanechef               Anders Öberg.
Uppdaterad 2021-03-30