Ordförande, Tecknar Gillet. Patrik Wetterqvist. V. Ordf, samt materielförvaltare.   Anders Öberg. Kassör  Tecknar Gillet. Waldemar Fagerberg. Sekreterare. V. Sekreterare. Ungdomsansvarig. Skjutbanechef Lovö banskytte Patrik Wetterqvist Skjutbanechef Lovö 50 m  Christer Schierbeck. Skjutbanechef Holklöt Anders Öberg.
Uppdaterad 2017-06-12