Uppdaterad 2022-02-12
Styrelsen.
Viktig information Holklöt:
Det har visat sig att mängdskyttet har ökat avsevärt på Holklöt. Detta är inte bra! Vi har ett begränsat antal skott som får avlossas. Och när några skyttar skjuter upp till c:a 150 skott per tillfälle, uppnår vi maxgränsen ganska snart. Detta medför, att efter det, får inte ett enda skott skjutas mer det året. Vi har beslutat, genom ett styrelsemöte att begränsa till 25 skott per person och skjuttillfälle. Inskjutning av ett sikte bör klaras av med detta antal. Om man inte lyckats då, bör man åka hem och kontrollera installationen, sedan komma tillbaka vid ett nytt tillfälle. Lika så övningsskytte. Det räcker normalt med 25 skott. Sedan är bössan så varm att det är ganska meningslöst att fortsätta.
Från och med 2019-09-08, gäller följande: Max 25 skott per skjuttillfälle / dag, och person. Detta gäller alla kalibrar. Och även 50 metersbanan.
Mälaröarnas Skyttegilles hemsida.
O.B.S
Inget skytte är tillåtet på fredagar!!
             Det är saker på gång! Vi vet inte just nu hur det kommer att landa. Mer information kommer att finnas här, så snart vi vet något.
Stay tuned!!