Här kan du se vår fina paviljong. Som nu bara är ett minne blott. Efter det allsmäktige fastighetsverket och kronofogdens härjningar. Där höll vi bl.a. våra styrelse och årsmöten. I förgrunden skjuthallen för 300-metersbanan. Bakom paviljongen fanns skjuthallen för 50-metersbanan. Där sköt vi rörlig älg och vildsvin med kaliber .22 LR. Där våra jägare övade upp sin skjutskicklighet. Titta gärna in på “Våra skjutbanor”, innan du åker till Holklöt för att skjuta. Det kan finnas ny information. Så du slipper åka för gäves. Välkommen...
Uppdaterad 2020-06-14
Styrelsen.
Viktig information Holklöt:
Det har visat sig att mängdskyttet har ökat avsevärt på Holklöt. Detta är inte bra! Vi har ett begränsat antal skott som får avlossas. Och när några skyttar skjuter upp till c:a 150 skott per tillfälle, uppnår vi maxgränsen ganska snart. Detta medför, att efter det, får inte ett enda skott skjutas mer det året. Vi har beslutat, genom ett styrelsemöte att begränsa till 15 skott per person och skjuttillfälle. Inskjutning av ett sikte bör klaras av med detta antal. Om man inte lyckats då, bör man åka hem och kontrollera installationen, sedan komma tillbaka vid ett nytt tillfälle. Lika så övningsskytte. Det räcker normalt med 15 skott. Sedan är bössan så varm att det är ganska meningslöst att fortsätta. Tag det här på allvar. Vi är redan trängda av en person som gnäller och hans största önskan är att vi blir tvingade att stänga banan.         Den enda som vi har kvar på Mälaröarna.
Styrelsebeslut är fattat!
Från och med 2019-09-08, gäller följande: Max 15 skott per skjuttillfälle / dag, och person. Detta gäller alla kalibrar. Och även 50 metersbanan.
Mälaröarnas Skyttegilles hemsida.
O.B.S
Nya skjuttider